Medical Engineer and Physicist

Wyzwaniem był czas realizacji, ale udało się. Strona jest prostą i czytelną bazą wydań magazynu.